Burmistrz Miasta Lubawka bez wotum zaufania

W dniu 28 maja 2020 roku, podczas IV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, radni nie udzielili burmistrz Ewie Kocembie wotum zaufania. Przypominamy, że jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 5 było za, 9 się wstrzymało.

Nieudzielenie wotum zaufania nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, jest to jednak „żółta kartka” dla burmistrz Ewy Kocemby.

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrz Ewie Kocembie wszyscy radni byli „za”.

Zobacz inne

Leave a Comment