Budżet Obywatelski 2020 – informacja o rozpoczęciu głosowania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza przeprowadzenie głosowania na projekty w budżecie obywatelskim Miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

Głosowanie odbędzie się w dniach 21 października – 30 października 2019 r.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia, poprzez:

  1. wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny umiejscowionej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30,
  2. wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra,
    pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Budżet obywatelski 2020”. Liczy się data wpływu do urzędu.

Kartę do głosowania można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze i ze strony internetowej miasta www.kamiennagora.pl lub BIP Urzędu Miasta.

Mieszkaniec, który nie ukończył 18 roku życia wraz z kartą do głosowania musi załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu. Druk dokumentu można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra i ze strony internetowej miasta www.kamiennagora.pl lub BIP Urzędu Miasta.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos tylko na jeden projekt.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

  1. głosowania przez osobę nieuprawnioną,
  2. głosowania na karcie niezgodnej ze wzorem,
  3. braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania,
  4. oddania głosu na więcej niż jeden projekt,
  5. braku zgody opiekuna prawnego  na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

W przypadku oddania przez mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Lista projektów przyjętych pod głosowanie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Share

Zobacz również

Leave a Reply