Obchody Święta Edukacji Narodowej w ZSZiO

W nowo wyremontowanej hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyły się obchody Święta Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej to najważniejsze święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą i okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Wydarzenie poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Dyrektor ZSZiO Mariolę Jaciuk, głos zabrała Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN, która życzyła pracownikom oświaty samych sukcesów zawodowych, wielu powodów do satysfakcji, wytrwałości oraz podziękowała za trud włożony w pracę na rzecz szkoły i uczniów.

Życzenia pracownikom oświatowym złożyli również starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys i zastępca burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski. W swoich przemówieniach podkreślali także ogromny wkład Marzeny Machałek w pozyskaniu dotacji ma remont sali gimnastycznej przy ZSZiO w Kamiennej Górze. 

Uroczystość była doskonałą okazją do nagrodzenia nauczycieli.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Małgorzata Cedzidło – nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Bożena Drożdzowska oraz Pani Katarzyna Winiarska-Werbel – wicedyrektorki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących W Kamiennej Górze.

Nagrody Starosty w 2019 r. otrzymali:

– Mariola Jaciuk – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
– Wioletta Gogolewska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze,
– Bernarda Kurczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze,
– Jacek Bruździak – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze,

Nagrody Burmistrza Kamiennej Góry otrzymali:

– Anna Kosturek – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze,
– Alicja Kania – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze,
– Dariusz Kurowski – dyrektor Zespołu Szkół w Kamiennej Górze,
– Urszula Merta – nauczyciela Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamiennej Górze,
– Beata Lompart-Mika – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze.

Indywidualne nagrody dla nauczycieli wręczone zostały również przez wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Obchody Święta Edukacji Narodowej w ZSZiO”

  1. Ijx

    nie jestem przyboczną dyrektora, wiec bez szans na nagrode

Leave a Comment