Akcja sprzątania Kamiennej Góry

W dniu 15 czerwca 2019 roku odbędzie się akcja społeczna „Posprzątajmy Kamienną Górą / Eko Kamdżordżia”.

Jesteśmy nieformalną grupą KAMDŻORDŻIA, która działa w mieście Kamienna Góra od 2008 roku dla lokalnej społeczności. Ideą grupy jest jednoczenie ludzi, którzy pasjonują się sportem, a także promowanie aktywnego trybu życia dzieci i młodzieży oraz osób starszych wraz z wartościami takimi jak czystość, ład i porządek w mieście. Celem grupy jest wzmocnienie postaw obywatelskich oraz zwiększenie ilości działań będących odpowiedzią na lokalne potrzeby i problemy mieszkańców Kamiennej Góry a także aktywizacja w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów i podnoszenia jakości życia społeczności kamiennogórskiej.

Uważamy że wiele miejsc w mieście jest nagminnie zaśmiecanych stąd potrzeba działań edukacyjnych wraz z wszelkimi działaniami o charakterze praktycznym np. wspólne sprzątanie terenu miasta.

Dlatego też, w kwietniu br. w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie działań ekologicznych w Kamiennej Górze.

Wniosków na cały Dolny Śląsk zostało złożonych 467 a Nasza grupa znalazła się wśród 83 najwyżej ocenionych projektów i otrzymaliśmy maksymalne możliwe dofinansowanie w wysokości 5 tyś zł na lokalne działania.

W ramach planowanego projektu pt. EKO KAMDŻORDŻIA – CZYSTO I ZIELONO zorganizujemy przy współudziale mieszkańców akcję związaną z porządkowaniem  terenów gminnych położonych wzdłuż projektowanej i realizowanej ścieżki rowerowej. W ramach dodatkowych działań zakupimy sadzonki drzew i krzewów i jako rekompensatę przyrodniczą nasadzimy roślinność w miejscach dostępnych dla spacerowiczów co niewątpliwie poprawi estetykę Naszego miasta.

Nasze działania chcemy podzielić na 3 etapy:

I etap 15.06.2019 godz.10.00 – zbiórka przy markecie Kaufland – sprzątanie terenów od ul. Wysokiej wzdłuż ścieżki rowerowej do ul. Lubawskiej, zadrzewianie terenów parkowo-leśnych przy ul. Słowackiego. (Organizatorzy zapewniają rękawice oraz worki na odpady.)

II etap 06.07.2019 r. godz. 10.00 – zbiórka przy markecie Kaufland – sprzątanie terenów od ul. Jeleniogórskiej do Wiejskiej. (Organizatorzy zapewniają rękawice oraz worki na odpad.)

III etap 13.07.2019 r. godz.16.00 –ul. Wiejskiej – ostatni etap nasadzeń przy pump tracku wraz ze sprzątaniem tego terenu. Podsumowanie wydarzenia, rozdanie upominków dla uczestników oraz ognisko integracyjne z mieszkańcami miasta Kamienna Góra  (prowiant zapewnia organizator).

Chcemy by Nasze miasto było czyste, zadbane i cieszyło swoim widokiem mieszkańców. Nasza inicjatywa ma zintegrować kamiennogórzan i pokazać, że sami mogą pomóc w kreowaniu miejskiej przestrzeni.

Share

Zobacz inne

2 Thoughts to “Akcja sprzątania Kamiennej Góry”

  1. […] Przypominamy, że 15 czerwca 2019 roku odbędzie się akcja społeczna „Posprzątajmy Kamienną Górą / Eko Kamdżordżia”, o której informowaliśmy wcześniej. […]

Leave a Comment