Zawyją syreny w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamiennej Góry informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 roku (termin zapasowy 16 listopada br.) na terenie kraju przeprowadzone zostanie ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE/SAREX 18/II organizowane przez Dowództwo Sił Zbrojnych.
Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W związku z powyższym na terenie Miasta Kamienna Góra istnieje możliwość uruchomienia akustycznego sygnału generowanego przez syreny alarmowe.

W ramach treningu emitowany będzie:
• dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu,
• dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.Share

Zobacz inne

Leave a Comment