Z policją o bezpieczeństwie

W ubiegłym tygodniu w kamiennogórskim ratuszu doszło do spotkania burmistrza Krzysztofa Świątka z komendantem kamiennogórskiej policji Januszem Cygalem i jego zastępcą Tomaszem Kościckim. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo mieszkańców Kamiennej Góry.

Relacje między lokalnym samorządem a miejską policją od wielu lat układają się bardzo poprawnie. Miasto co prawda nie ma bezpośredniego wpływu na działania służby, gdyż podlega ona bezpośrednio ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, niemniej współpraca jest tu jak najbardziej potrzebna. Obie strony muszą reagować i odpowiadać na wspólne sugestie.

Miasto Kamienna Góra, min. co roku przekazuje policji środki pieniężne z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli pieszych w okresie letnim. W tym roku jest to kwota około 10 tys. zł. Systematycznie też rozbudowuje miejski system monitoringu umożliwiający wykrycie sprawców różnych wykroczeń czy przestępstw.

Burmistrz Światek zwrócił również uwagę na płynące od mieszkańców miasta zgłoszenia o łamaniu porządku w mieście, w tym o zakłócaniu ciszy nocnej i spokoju. Policja ma te miejsca szczególnie monitorować.Share

Zobacz inne

Leave a Comment