XXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 maja 2020 r. (środa) od godz. 13.00, w zdalnym trybie, z użyciem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Kilińskiego, R. Traugutta, T. Kościuszki, gen. J. Hallera i Piastowskiej w Kamiennej Górze.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta Kamienna Góra na lata 2020-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kotliny Kamiennogórskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 177/9, obr. nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 513/17, 19, 24, 31-32; obr. nr 6).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 218/14-16; obr. nr 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  (dz. Nr 310/29; obr. nr 6).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
  w rejonie ulicy Wałbrzyskiej (cmentarz) w Kamiennej Górze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania częściowego dofinansowania ze środków budżetu Miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
 20. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment