Marciszów znalazł miejsce dla wszystkich chętnych przedszkolaków

Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik informuje zainteresowanych rodziców i opiekunów, że wszystkie zgłoszenia do przedszkola zostaną rozpatrzone pozytywnie.

W ubiegłym roku do przedszkola w Marciszowie uczęszczało 96 przedszkolaków na 100 miejsc, jakimi dysponuje obiekt.

Obecnie zostało złożonych 108 wniosków i wstępnie zakwalifikowano 100, gdyż na taką grupę dzieci pozwala ilość miejsca.

– Nie pozostaję obojętny dla potrzeb rodziców pozostałych ośmiorga dzieci i w tym celu Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego uruchomi dodatkowy oddział przedszkolny, tak aby wszystkie zgłoszone dzieci miały u nas miejsce. Nie wykluczone, że dodatkowy oddział pozwoli na przyjecie kolejnych dzieci, których rodzice pytają nas ciągle o wolne miejsca – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Zobacz inne

Leave a Comment