XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o.
5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019.
6. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamienna Góra na rok szkolny 2019/2020,
– projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment