Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Kamiennogórski informuje, że 6 lipca 2023 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Starosty Kamiennogórskiego Nr 20/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku).

Share

Zobacz inne