Wyjazd integracyjny

Dzięki współpracy wójta Wiesława Cepielika ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz seniorów udało się zorganizować kolejny wyjazd integracyjny połączony z warsztatami.

Dziś (niedziela, 1 października) grupa seniorów z Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Marciszowa wraz z grupą kamiennogórską i bolkowską wyjechali na trzydniowe tournée do Szklarskiej Poręby. Seniorów osobiście pożegnał wójt Wiesław Cepielik.

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne