V Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej  Górze odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Programy i formy wsparcia na rynku pracy w 2019 roku – informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze.
 7. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:

 – informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Kamiennogórskiego opracowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

– informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,
– informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,
– informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
– informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/156/2018 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2019 na terenie powiatu kamiennogórskiego w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2019 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie Sesji.
Share

Zobacz również

Leave a Reply