Uzależnienia, przemoc i obojętność wobec osób starszych

“Uzależnienia, przemoc i obojętność wobec osób starszych” to temat spotkania, na które Wydział Promocji i Polityki Społecznej w urzędzie miasta Kamienna Góra zaprosił kamiennogórskich seniorów.

Wykład odbył się w sali witrażowej ratusza. Poprowadziła go Anna Rozwankowska – trenerka, pedagożka, terapeuta środowiskowy.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra.

Wzięli w nim udział przedstawiciele: Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Kamiennej Górze, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra, pedagodzy z Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze, pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze.

Foto użyczone

Share

Zobacz inne