Uroczyście otwarto boisko przy LO w Kamiennej Górze

W dniu 11 października 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej  i Otwartej Strefy Aktywności przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze, którego dokonali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz Dyrketor Liceum Ogólnokształcacąego Jacek Bruździak. W wydarzeniu wzięli udział również Z-ca Burmistrza Miasta Kamienna Góra Adam Blicharski, Przewodnicząca Rady Powiatu Edyta Wyrostek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Mućwicki oraz dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych z terenu powiatu. 

Inwestycja dofinansowana została  przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej “Sportowa Polska”.

Koszt całkowity budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wyniósł 1 124 074,35 zł, dofinansowanie 339 665,00 zł. Budowa bieżni prostej wyniosła  246 820, 12 zł, dofinansowanie 90 095,00 zł, a Otwartej Strefy Aktywności 57 683,27  zł, przy dofinansowaniu 25 000.

Celem inwestycji jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

W ramach boiska wielofunkcyjnego wyodrębniono:  boisko do piłki ręcznej, siatkowej oraz treningowe do koszykówki jak również bieżnię prostą o długości 80 m oraz bieżnię z zeskocznią.

W zakresie Otwartej Strefy Aktywności powstała siłownia plenerowa składająca się z 6 urządzeń do ćwiczeń (orbitrek, wioślarz, biegacz, twister i wahadło, prasa nożna, trójkąt) ze strefą relaksu: plenerowe urządzenie do gier – stół do ping ponga i gra kółko/krzyżyk.

W ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dokonano również przebudowy sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Wartość zadania to 1 103 315, 23 zł, przy dofinansowaniu 385 340,00 zł. Na inwestycję tę składała się przebudowa dachu, podłogi sportowej oraz zaplecza socjalno – sanitarnego sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Uroczyście otwarto boisko przy LO w Kamiennej Górze”

  1. […] informacji i reportaż fotograficzny z wydarzenia dostępny tutaj.Zapraszamy również do poniższej relacji […]

Leave a Comment