Saperzy spotkali się z mieszkańcami Antonówki

W dniu 29 października 2019 roku Patrol Rozminowania 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu przeprowadził spotkanie informacyjne dla mieszkańców Antonówki.

Spotkanie miało na celu m.in. przekazanie mieszkańcom podstawowej wiedzy na temat zagrożeń stwarzanych przez niewybuchy, niewypały i inne przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego oraz zasady postępowania po ich znalezieniu.

Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swoje właściwości. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Dlatego kategorycznie nie wolno ich dotykać, ruszać czy przenosić. W miarę możliwości należy zabezpieczyć i oznakować takie miejsce i powiadomić policję lub straż pożarną.

Informując służby o takim znalezisku należy:

  • precyzyjnie określić miejsce odnalezienia;
  • określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty, ilość;
  • podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku.

Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę policji:

  • przyjęcie informacji o zdarzeniu;
  • wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu;
  • powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji

Przypominamy, że na terenie Antonówki znajdowała się fabryka i magazyny amunicji. Na zalesione tereny Antonówki żołnierze Armii Radzieckiej zwozili i unieszkodliwiali niewypały powojenne z Dolnego Śląska. Przez wiele lat mieszkańcy znajdują w tym miejscu przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego z okresu II wojny światowej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment