Realizacji projektu budowy stref aktywności turystycznej i rekreacji

W wyniku realizacji projektu pn. „Budowa ogólnodostępnych stref aktywności turystycznej i rekreacji w miejscowości Krzeszów i Pisarzowice” na obszarze gminy Kamienna Góra powstały dwa nowe obiekty infrastruktury służące aktywnemu wypoczynku i rekreacji.

Zakres przeprowadzonych robót w miejscowości Krzeszów:

• Zdjęcie warstwy humusu,
• Niwelacja z profilowaniem terenu,
• Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni,
• Plantowanie/ kształtowanie terenu działki gruntem z koryta,
• Plantowanie terenu humusem z obrębu inwestycji,
• Osadzenie oporników z tworzywa oraz betonowych,
• Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i terenu siłowni,
• Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku na podbudowie,
• Ogrodzenie terenu inwestycji,
• Nasadzenia krzewów i zakładanie trawników w wydzielonych strefach,
• Montaż urządzeń do zabaw,
• Montaż urządzeń siłowni,
• Montaż wyposażenia w ławki, kosz na odpady i tablice informacyjne.

Zakres przeprowadzonych robót w miejscowości Pisarzowice:

• Demontaż starych urządzeń,
• Niwelacja z profilowaniem terenu,
• Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni,
• Osadzenie oporników z tworzywa,
• Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
• Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku na podbudowie,
• Montaż urządzeń do zabaw,
• Montaż wyposażenia w ławki, kosz na odpady i tablicę informacyjną.

Cel projektu: Poprawa atrakcyjności i dostępności turystycznej regionu poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref aktywności turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Krzeszów i Pisarzowice.

Całkowita wartość inwestycji: 670 161,34 zł. Wnioskowana kwota pomocy: 197 924,00 zł.

Share

Zobacz inne