Przetarg na najem garażu

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego położonego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.

Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 28,73 m2 ustalona została na kwotę 247,94 zł brutto miesięcznie.

Przetarg odbędzie się 17.11.2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 35,00 zł
do 13 listopada 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu. Należy również złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oświadczenie, że nie korzysta się z innego garażu będącego własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra, dowód wpłaty wraz z kserokopią aktualnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Kamienna Góra – oświadczenie, o jej prowadzeniu.

Share

Zobacz inne