Przekazano maseczki i środki dezynfekujące w ramach akcji “Maseczka dla Seniora”

W dniu 21 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, senator Krzysztof Mróz oraz starosta Jarosław Gęborys. Konferencja dotyczyła przekazania przedstawicielom organizacji senioralnych z terenu powiatu kamiennogórskiego ponad 1000  sztuk maseczek i płynów do dezynfekcji.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego blisko współpracuje ze środowiskami senioralnymi, dlatego też w okresie pandemii koronawirusa powstał pomysł zorganizowania akcji “Maseczka dla Seniora”.
Akcja ma na celu zabezpieczenie osób starszych, dla których COVID-19 jest szczególnie niebezpieczny. Dodatkowo łączy różne obszary polityki społecznej, ponieważ maseczki które zostały przekazane seniorom powstały w zakładach ekonomii społecznej, na warsztatach aktywności zawodowej czy spółdzielniach socjalnych, czyli w takich miejscach które mają szansę na integrację społeczną.
Samorząd województwa planuje również uruchomić dodatkowe środki dla szpitali wojewódzkich i powiatowych. O potrzebach kamiennogórskiego szpitala marszałek województwa będzie rozmawiał ze starostą kamiennogórskim Jarosławem Gęborysem.

Wideo: Relacje Regionalne

Share

Zobacz również

Leave a Reply