Poszukujemy właściciela psa

Pilnie poszukujemy właściciela, opiekuna psa błąkającego się od kilku dni w miejscowości Pustelnik (gm. Marciszów). Ostatnio był widziany w okolicach budynku mieszkalnego nr 19. Wizualnie zwierzę jest w dobrym stanie. Właściciel, opiekun lub osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela, opiekuna psa są proszone o kontakt z Urzędem Gminy w Marciszowie. Telefon kontaktowy 75 74 10 208 lub 75 74 10 294 (wew. 30).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment