Podsumowanie projektu Erasmus +

W dniu 20 lutego 2019 roku odbyło się podsumowanie projektu realizowanego przez ZSZiO w ramach programu operacyjnego “Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Był to już 12 projekt, w którym uczestniczyło 60 osób, w podziale na dwie trzydziestoosobowe grupy.

Projekt Erasmus+ (wcześniej Leonardo da Vinci) to realizowany  od 2004 r. program szkolenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, polegający na odbywaniu praktyk-staży w firmach branży budowlanej i gastronomicznej w Lipsku.

Odbyty staż w ramach projektu Erasmus+ daje uczestnikom doświadczenie i pomaga zdobyć  niezbędne kwalifikacje w zawodzie. Nabyte rozeznanie i dodatkowe kwalifikacje są potwierdzone certyfikatem partnera niemieckiego.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie i ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Główne założenia programu to edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy, głównie przez umożliwienie zagranicznej mobilności, czyli wyjazdów w celach edukacyjnych.

W wydarzeniu oprócz licznego grona uczniów wzięli udział również Wicestarosta Kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska, Dyrektor ZSZiO Mariola Jaciuk, Skarbik Powiatu Zbigniew Lipień, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Cecylia Skulska oraz Jerzy Kowalski – opiekun praktyk.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment