Piotr Rzewuski odwiedził grób Sierocińskiego

Dzisiaj (sobota, 24 lipca) do Kamiennej Góry przyjechał Piotr Rzewuski, szef Fundacji Inicjatyw Patriotycznych i inicjator budowy pomnika generała Hallera w Warszawie, działacz opozycji w PRL, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Piotr Rzewuski przyjechał specjalnie na grób kpt. Józefa Sierocińskiego, a właściwie już majora, w związku z tym, że Sierociński jest jednym z patriotów zasłużonych dla niepodległości Polski. Piotra Rzewuskiego wspólnie z synem Erykiem przyjął regionalista Bogdan Adamus, z którym zapalili znicze na grobie bohatera narodowego.

– Późnym popołudniem podjechaliśmy złożyć hołd kpt. (a właściwie mjr.) Józefowi Sierocinskiemu adiutantowi gen. Hallera i spotkać się z Bogdanem Adamusem przesympatycznym działaczem społecznym, dzięki któremu pamięć o kpt.(mjr.) Sierocinskim, ale także o innych bohaterach jest przywracana. Panie Bogdanie, serdeczne podziękowania – napisał na swoim profilu Piotr Rzewuski.

Przypominamy, że Józef Sierociński to Kawaler Krzyża Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, Krzyża Ochotników z Ameryki. Orderów: Interalliée, La Victoire i innych, b. Naczelnik VI-go Okr. Związków Sokołów Pol. w Ameryce, Absolwent Angielskiej Szkoły Oficerskiej w Kanadzie, b. Komendant I-ej polskiej Szkoły Podchorążych w Cambridge Springs, Pa. b. Adjutant Komisji Wojskowej Polskiej w Ameryce i Szef Wydziału Rekrutacji, b. członek Polskiej Misji Wojskowej na Syberii, b. Adjutant Generała Józefa Hallera.
Zmarł 2 stycznia 1955 roku. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze.

Więcej informacji o Sierocińskim, którego można zaliczyć do panteonu polskich bohaterów narodowych, zamieszczamy w tagach sierociński.

Share

Zobacz również

Leave a Reply