Rozpoczęto procedurę ws. kpt. Sierocińskiego o pośmiertny awans na stopień majora

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, Burmistrza Miasta Kamienna Góra, Rady Miasta Kamienna Góra oraz regionalisty Bogdana Adamusa rozpoczęto procedurę ws. kpt. Józefa Sierocińskiego, o uhonorowanie tej postaci pośmiertnym mianowaniem na stopień majora. Zachowując drogę służbową, wniosek złożono do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku. Proces pośmiertnego nadania stopnia będzie trudny, skomplikowany i rozłożono w czasie.
Józefa Sierocińskiego, który został pochowany w Kamiennej Górze można zaliczyć do panteonu polskich bohaterów narodowych. Dlatego właśnie regionalista Bogdan Adamus podjął się tego trudnego zadania żywiąc nadzieję, że jego starania zostaną zrealizowane i kpt. Józef Sierociński, jako obrońca Ojczyzny otrzyma to szczególne wyróżnienie i zadośćuczynienie za wieloletnie przemilczanie jego zasług.

Przypominamy, że Józef Sierociński urodził się 12 listopada 1891 r. w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku wyemigrował z rodziną do USA. Gdy w Europie w 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa, całe osobiste życie podporządkował służbie dla niepodległości Ojczyzny. W ciągu kilku lat z szeregowego członka Związku Sokołów Polskich stał się jednym z czołowych działaczy tej patriotycznej organizacji w USA.
Po ukończeniu w 1915 r. sokolich kursów wojskowych otrzymał awanse, najpierw na plutonowego, a następnie na starszegoplutonowego. W 1916 r. jako podnaczelnik Okręgu I objął funkcję naczelnika tego okręgu. W grudniu 1916 r. znalazł się w grupie 23 najzdolniejszych sokołów, których potajemnie przewieziono do Kanady celem odbycia w przyspieszonym trybie kilkumiesięcznego kursu wojskowego w angielskiej szkole oficerskiej przy uniwersytecie w Toronto. Zajęcia odbywały się od stycznia do maja 1917 r. Józef Sierociński jako jeden z najlepszych absolwentów otrzymał awans bezpośrednio na stopień porucznika. Zmarł 2 stycznia 1955 r. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze.

W styczniu br. informowaliśmy o odnalezionych nowych dokumentach dotyczących kpt. Józefa Sierocińskiego. Wśród nowych dokumentów znalazł się m.in. wniosek do odznaczenia, jeszcze wówczas porucznika Józefa Sierocińskiego Orderem Virtuti Militari. Dokument został przekazany przez Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie. Inne dokumenty opisują walkę kapitana w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warszawą w roku 1920. Jest w nich podkreślona bohaterska postawa, wówczas adiutanta gen. Józefa Hallera. Znalazł się również napisany własnoręcznie życiorys z włączeniem Stanów Zjednoczonych oraz Kanady i dalej do samej Polski. Zwracają uwagę podpisy generałów aprobujące wyróżnienie porucznika.

Postać kpt. Józefa Sierocińskiego jest coraz bardziej znana lokalnej społeczności. Przypominamy, że w roku 2008, podczas Święta Niepodległości, na Cmentarzu Komunalnym w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste odsłonięcie nowego pomnika na grobie kapitana. W roku 2015 miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku, w którym żył i zmarł kpt. Józef Sierociński. W roku 2018 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze przyjął za patrona klas mundurowych postać kpt. Józefa Sierocińskiego.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment