Odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji powiatowych służb, inspekcji i straży dot. zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz zaopiniowała pozytywnie pracę służb. Komisja zaopiniowała również budżet powiatu kamiennogórskiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz przyjęła plan pracy na rok 2020.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys,  Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, Z-ca Prokuratowa Rejonowego w Kamiennaj Górze Anna Kaczyńska, radni powiatowi Mariusz Mućwicki oraz Damian Wójcik, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Krzysztof Tabas, Burmistrza Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, przedstawiciel Burmistrza Lubawki Paweł Mazur, przedstawiciel Wójta Marciszowa Mariusz Michalski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Ryszard Klimsiak oraz zaproszeni goście: Agnieszka Mendelska Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Janusz Cygal Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze, Andrzej Wyrzykowski Powiatowy Inspektor Sanitarny, Edyta Gizel- Gawron Powiatowy Lekarz Weterynarii, Teresa Ceremuga Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Skarbnik Powiatu Zbigniew Lipień oraz przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze Tomasz Łątka.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment