Następne środki dla miasta Kamienna Góra

107 tys. zł otrzymała Kamienna Góra na projekt „Nasze ścieżki poznawania świata” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. To już kolejne środki z tego źródła, które Miasto pozyskało na zadania związane z kamiennogórską oświatą.

Projekt skierowany jest do dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Czterolistnej Koniczynki. Jego elem jest zapewnienie warunków do jak najlepszego rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Będzie on realizowany poprzez organizację zajęć specjalistycznych (integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia wczesnego wspomagania) oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych kształcących kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci.

Ponadto przedszkole zostanie doposażone w specjalistyczny sprzęt do zajęć integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej, w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zostanie zakupiona tablica integracyjna i multimedialne programy oraz pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wsparcie skierowane jest także do nauczycieli i podnoszenia ich kompetencji zawodowych.

Całkowita kwota projektu wyniesie 117 tys. zł. Jego realizacja rozpocznie się po wakacjach i potrwa 12 miesięcy.Share

Zobacz inne

Leave a Comment