LXXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W środę, 20 grudnia 2023 roku o godz. 12:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra wraz z autopoprawką;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kamienna Góra wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Kamienna Góra na 2024 rok;
3) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok;
4) głosowanie uchwały;
4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2024 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kamienna Góra na 2024 rok;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju;
4) dyskusja nad projektem budżetu;
5) głosowanie zgłoszonych poprawek;
6) głosowanie uchwały budżetowej uwzględniającej przyjęte poprawki.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.
6. Zamknięcie Sesji.

Transmisja online:

Share

Zobacz inne