Konsultacje społeczne “Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Powiat Kamiennogórski, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej “Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w sposób tradycyjny – wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze (tu prosimy załączyć plik z formularzem w formacie PDF) można dostarczyć na adres: Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem “konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:
Justyna Kędzierska
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
75/6450126

Projekt Strategii Sudety
Formularz zgłaszania uwagShare

Zobacz inne

Leave a Comment