Konferencja “Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019”

W dniu 14 lutego 2019 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze została zorganizowana konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019r. i nie tylko…”.

Spotkanie zorganizował  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze pod patronatem Starosty Kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa.

Konferencja adresowana była w szczególności do pracodawców, a jej celem było przekazanie uczestnikom informacji na temat możliwości uzyskania szerokiego wsparcia ze środków KFS w celu podniesienia kwalifikacji pracowników i aktywizacji osób bezrobotnych.

Podczas spotkania omówione zostały m.in. procedury pozyskania środków, kwestie wypełniania wniosków oraz najczęstsze problemy w aplikowaniu o środki z KFS.

Przypominamy, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Share

Zobacz inne

One Thought to “Konferencja “Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019””

Leave a Comment