Komunikat w sprawie Magdaleny Ż.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wniosek o przedłużenie na dalszy czas oznaczony śledztwa w sprawie zabójstwa Magdaleny Ż. na terenie Arabskiej Republiki Egiptu w dniu 30 kwietnia 2017 roku, to jest o czyn z art. 148 § 1 kk.

O sprawie Magdaleny Ż. z Bogatyni pisaliśmy tutaj.

W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy obejmujący między innymi szereg zabezpieczonych dokumentów, w tym znajdujących się na elektronicznych nośnikach danych, opinie biegłych z zakresu różnych specjalności, w tym medycyny sądowej, toksykologii, biologii, informatyki, psychiatrii i psychologii. Poddano oględzinom zabezpieczone w toku śledztwa dowody, między innymi zawartość bagażu pokrzywdzonej, uzyskano liczne dane teleinformatyczne. Przesłuchano w charakterze świadków członków rodziny pokrzywdzonej, jej byłych partnerów, znajomych osoby podróżujące z nią samolotem, a także przebywające z nią na terenie Egiptu, w łącznej liczbie 174 osób. W toku śledztwa analizie biegłych psychiatrów i psychologa został także poddany materiał dowodowy w zakresie nietypowego zachowania jakie prezentowała pokrzywdzona podczas podróży oraz pobytu na terenie Egiptu i jego możliwego podłoża. W początkowej fazie postępowania polski prokurator oraz patomorfolog brali udział w sekcji zwłok przeprowadzonej na trenie Egiptu. Czynność ta była następnie wykonywana także w Polsce. W sprawie wykonano także inne czynności procesowe.

Przeprowadzone w toku postępowania przygotowawczego dowody nie wykazały, aby wobec pokrzywdzonej stosowana była przemoc o podłożu seksualnym lub jakakolwiek inna. Nie stwierdzono również, aby mogła ona paść ofiarą procederu handlu ludźmi. Przeprowadzone dotychczas dowody wskazują, że bezpośrednią przyczyną zgonu Magdaleny Ż. były obrażenia odniesione przez nią na skutek upadku z dużej wysokości.

W ostatnim czasie do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wpłynął przekazany w ramach międzynarodowej pomocy prawnej przez Arabską Republikę Egiptu raport, obejmujący obszerną informację o przeprowadzonych przez tamtejsze organy ścigania w ramach prowadzonego śledztwa czynnościach procesowych, między innymi w zakresie zeznań przesłuchanych osób oraz wyników przeprowadzonych przez biegłych badań, w tym z zakresu toksykologii i sekcji zwłok pokrzywdzonej.

Wskazane w opisanym dokumencie informacje, istotne z punktu widzenia prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze postępowania, wymagają dalszej weryfikacji procesowej. Prokuratura zamierza powołać biegłych celem wydania opinii uzupełniających w konfrontacji z materiałami przekazanymi przez stronę egipską oraz wykona inne niezbędne czynności dla wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, których konieczność wynika z treści raportu.

źródło: jgora.po.gov.pl

Więcej prokuratorskich komunikatów prasowych dotyczących naszego regionu dostępnych w tagach prokuratura.

Sprawa Magdaleny Ż.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment