IX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się IX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M.Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment