Gniazdo przygotowane dla kamiennogórskich bocianów

Miasto zakończyło prace związane z konserwacją bocianiego gniazda przy ul. Legnickiej w Kamiennej Górze. Wszelkie działania prowadzone były pod nadzorem ornitologa.

Bocianie gniazdo przy drodze krajowej nr 5 na trwale wpisało się w krajobraz miasta. W celu polepszenia warunków bytowania ptaków zdemontowano całą platformę i istniejące gniazdo. Usunięto nadmiar materiału gniazdowego, zgromadzonego w ciągu wielu sezonów lęgowych. Na nową platformę przeniesiono ok. 40 cm gałęzi i wyściółki z wierzchniej części gniazda. Ornitolog, pod którego nadzorem odbywała się ta operacja wydał pozytywną opinię. Została również skrócona górna część pnia. Było to konieczne, ponieważ pień był w tym miejscu osłabiony. Została zamontowana nowa platforma, którą zabezpieczono przed wilgocią.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment