Działka na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki niezabudowanej nr 290, obręb 7 o pow. 2666 m2, położonej przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 21 listopada 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomości wynosi 210 600,00 zł netto

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 21 500,00 zł do dnia 14 listopada 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl.

Share

Zobacz inne