Akcja “SMOG” – działania kontrolne policjantów z kamiennogórskiej „drogówki”

Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Policji w Kamiennej Górze w dniu 09 października br. wezmą udział we wzmożonych działaniach kontrolno – prewencyjnych pod kryptonimem „SMOG”.

Przez teren powiatu kamiennogórskiego przebiegają sieci dróg tranzytowych w kierunkach północ – południe jak i wschód – zachód. Systematyczny wzrost liczby pojazdów oraz mieszanie się ruchu lokalnego
z tranzytowym generuje automatycznie wzrost emisji spalin. Mając
to na uwadze w dn. 09 października br. w godzinach między 06:00 – 22:00 policjanci Referatu Ruchu Drogowego tutejszej Komendy Policji przeprowadzą wzmożone działania kontrolno – prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kamiennogórscy policjanci postanowili walczyć ze zjawiskiem smogu poprzez akcję, której głównym celem jest ujawnianie i eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego,co mogłoby mieć realny wpływ na zwiększenie emisji spalin.

Akcja ma również charakter informacyjno – edukacyjny. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez to negatywnym wpływem wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem na skalę światową.

Źródło: Policja Kamiennogórska

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment