Wspólne patrole – poprawa bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym

Polsko – czeskie patrole, to efekt stałej współpracy przygranicznych jednostek policji w Trutnovie i Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji z Kamiennej Góry w dn. 08 października br. uczestniczyli w służbach w powiecie kamiennogórskim. Działania mają jeden główny cel – poprawa bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym.

Wspólne patrole i współdziałanie pomiędzy polską a czeską policją dotyczą przede wszystkim wzajemnego przekazywania informacji o przestępczości. Te wiadomości są wykorzystywane w poszukiwaniu osób, odzyskiwaniu utraconych przedmiotów lub przy prowadzeniu pościgów transgranicznych. Tym razem funkcjonariusze kamiennogórskiej drogówki ze swoimi czeskimi kolegami pracowali na drogach powiatu kamiennogórskiego.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, której istotnym i bardzo zauważalnym elementem jest pełnienie służby w patrolach międzynarodowych.

Polacy są społeczeństwem bardzo mobilnym, nie tylko w sezonie wakacyjno-urlopowym, zaś fakt że Europa nie zna granic spowodował, że polscy policjanci muszą przemieszczać się w ślad za swoimi rodakami. Stąd bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej pozostającym w merytorycznej właściwości służby prewencyjnej są patrole międzynarodowe. Jest to sprawdzona już w praktyce forma, ceniona przede wszystkim przez naszych rodaków, ale i policje innych państw. Z racji swojej przydatności jest to forma w ostatnim okresie intensywnie rozwijana, szczególnie w sezonie turystycznym, choć od września br. już nie tylko.

Źródło: Policja Kamiennogórska

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz