XXXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wideo

Relacja wideo z XXXIX Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbyła się 30 listopada 2021 roku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XXXVIII z dnia 26 października 2021 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Stan środowiska i jego ochrona na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2021-2026.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2022 za usunięcie pojazdów z dróg powiatu kamiennogórskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu odstąpiono.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet radnych powiatu kamiennogórskiego.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Share

Zobacz inne

Leave a Comment