XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 23 października 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych:

  – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
  – projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2020 rok.

 6. Podjęcie uchwał:

  – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
  -projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/249/17 Rady Gminy Kamienna Góra
  z dnia 28 grudnia2017 roku, w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,z wyłączeniem specjalistycznych usługopiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowegolub całkowitego zwolnieniaod opłat, jak również trybu ich pobierania,
  – projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzeszów,
  – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu,
  – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu,
  – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu zarządu,
  – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krzeszowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

 7. Sprawy różne.

 8. Zamknięcie obrad.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment