Wybrano wykonawcę remontu lubawskiego ratusza

W postępowaniu dla zadania inwestycyjnego pn. Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę Kontrapost Konserwacja Zabytków Urszula Girtler z Witoszyna, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała kwotę 3 086 070,00 zł brutto.

Przypominamy, że Gmina Lubawka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 150 000 zł na realizację powyższego zadania. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII.

Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytków. Zadanie obejmuje m.in. remont elewacji wraz z zabiegami konserwacji technicznej i estetycznej rzeźby Świętego Jana Nepomucena znajdującej się na krawędzi obiektu oraz przebudowę części pomieszczeń, które zostaną dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wśród wykonanych prac znajdzie się m.in. skucie tynków, wykonanie nowych odwodnień, renowacja i odtworzenie detali sztukatorskich, renowacja krat i tarczy zegara.
W pomieszczeniach zostanie wykonany m.in. demontaż części posadzek, części drzwi i ścian wewnętrznych, demontaż instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z armaturą, zostaną wykonane nowe węzły sanitarne, awaryjne oświetlenie i platforma dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz, jak obecnie wygląda ratusz w Lubawce tutaj.

Share

Zobacz inne