Lubawki Ratusz nabierze blasku

Niebawem ruszą prace remontowe lubawskiego Ratusza. Przypominamy, że Gmina Lubawka otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 150 000 zł na realizację projektu pn. “Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce wraz z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych”. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII. Więcej informacji o dofinansowaniu pisaliśmy w październiku ubiegłego roku tutaj.

W ramach postępowania przetargowego otrzymano oferty od 6 podmiotów. Najniższa z nich wynosi 3 086 000 zł, podczas gdy najwyższa osiąga kwotę 4 484 512 zł. Obecnie prowadzona jest analiza złożonych ofert. Warto zauważyć, że wkład własny Gminy Lubawka stanowi jedynie 10% wartości całkowitej zadania.

Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytków. Zadanie obejmuje m.in. remont elewacji wraz z zabiegami konserwacji technicznej i estetycznej rzeźby Świętego Jana Nepomucena znajdującej się na krawędzi obiektu oraz przebudowę części pomieszczeń, które zostaną dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wśród wykonanych prac znajdzie się m.in. skucie tynków, wykonanie nowych odwodnień, renowacja i odtworzenie detali sztukatorskich, renowacja krat i tarczy zegara.
W pomieszczeniach zostanie wykonany m.in. demontaż części posadzek, części drzwi i ścian wewnętrznych, demontaż instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z armaturą, zostaną wykonane nowe węzły sanitarne, awaryjne oświetlenie i platforma dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz, jak obecnie wygląda ratusz w Lubawce.

Share

Zobacz inne