Wspólne patrole polsko – czeskie

Wspólne patrole z naszymi południowymi sąsiadami to efekt stałej współpracy przygranicznych jednostek policji w Trutnovie i Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego kamiennogórskiej jednostki uczestniczyli w takich służbach na terenie powiatu. Działania mają jeden główny cel – poprawę bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym.

Wspólne patrole i współdziałanie pomiędzy polską i czeską Policją dotyczą przede wszystkim wzajemnego przekazywania informacji o przestępczości. Te wiadomości są wykorzystywane w trakcie poszukiwania osób, odzyskiwania utraconych przedmiotów lub przy prowadzeniu pościgów transgranicznych. Tym razem funkcjonariusze kamiennogórskiej drogówki ze swoimi czeskimi kolegami pracowali na drogach powiatu kamiennogórskiego.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, której istotnym i bardzo zauważalnym elementem jest pełnienie służby w patrolach międzynarodowych.

Polacy są społeczeństwem bardzo mobilnym, nie tylko w sezonie wakacyjno-urlopowym, zaś fakt że Europa nie zna granic spowodował, że polscy policjanci muszą przemieszczać się w ślad za swoimi rodakami. Stąd bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej pozostającym w merytorycznej właściwości służby prewencyjnej są patrole międzynarodowe. Jest to sprawdzona już w praktyce forma, ceniona przede wszystkim przez naszych rodaków, ale i policje innych państw. Z racji swojej przydatności jest to forma w ostatnim okresie intensywnie rozwijana, szczególnie w sezonie turystycznym, choć od września br. już nie tylko.

Źródło: Policja Dolnośląska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz również

Leave a Reply