W Lubawce zaprezentowano tablice Stąd do Przeszłości

W dniu 18 kwietnia 2019 roku w holu lubawskiego ratusza odbyła się oficjalna prezentacja tablic „Stąd do Przeszłości”.

Specjalne pulpity informacyjne powstały przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i prezentują historię poszczególnych miejsc na terenie Gminy.
Dodatkowo informacje zostały wzbogacone o archiwalne zdjęcia, pochodzące ze zbiorów Gminy Lubawka oraz pana Krzysztofa Sopaty, lubawskiego regionalisty.

W oficjalnej prezentacji brał udział prof. Przemysław Wiszewski, współinicjator przedsięwzięcia i autor wielu publikacji historycznych, w tym także książek na temat Gminy Lubawka. Najmłodszymi gośćmi wydarzenia były lubawskie przedszkolaki oraz harcerze.

Tablice „Stąd do Przeszłości” są eksponowane w ratuszu lubawskim i będą tam aż do momentu montażu ich w docelowych lokalizacjach na terenie całej Gminy Lubawka.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment