Udana transakcja Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka”

W środę, 16 czerwca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze podpisała akt notarialny na zbycie dwóch działek niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jedno i wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4 3000 m2. Działki położone są przy ul. Krzeszowskiej.

W przetargu uczestniczyło kilku oferentów. Nabywcą okazała się firma z województwa kujawsko-pomorskiego.
Najprawdopodobniej już jesienią br. rozpocznie się budowa lokali mieszkalnych na ww. działkach.

Share

Zobacz również

Leave a Comment