Trwa kwalifikacja wojskowa 2019

Do dnia 11 kwietnia 2019  roku na terenie powiatu kamiennogórskiego trwa kwalifikacja wojskowa, o której informowaliśmy wcześniej.

Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonuje w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2. Komisję wizytował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Piotr Rupa oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku ppłk Marek Tomaszewski.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywani są mężczyźni urodzeni w 2000 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz złożyli wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do wstawienia na komisję wzywane są również kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment