Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej “Brama Czadrowska” w Czadrowie

Adres siedziby

Czadrów 26
58-400 Kamienna Góra
Polska
gmina: Kamienna Góra
powiat: kamiennogórski
województwo: dolnośląskie

e-mail: czadrow@onet.pl
www.bramaczadrowska.wordpress.com

Data powstania

22.08.2007

Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS: 0000286953
Główny Urząd Statystyczny nr REGON: 020652017
Urząd Skarbowy nr NIP: 614-15-79-382

Zarząd

Artur Kubieniec, prezes profil
Wioletta Karina Żłobicka, wiceprezes
Izabela Zajączkowska, skarbnik
Elżbieta Dźwigała, członek
Zdzisław Szewczyk, członek

Komisja Rewizyjna

Olszak Anetta
Oleksy Wiesława
Magdalena Łatka

Cele zapisane w statucie

Działanie na rzecz obszarów wiejskich

Przekaż 1% podatku

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej organizacji.
Stowarzyszenie Brama Czadrowska działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz statutu. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów.

Wasza darowizna wspomoże skromny budżet Stowarzyszenia Brama Czadrowska i pozwoli realizować działania w sołectwie Czadrów.
Aby przekazać 1% należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, która zatytułowana jest “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. Tam wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Nazwa i numer Stowarzyszenia to:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej “Brama Czadrowska” w Czadrowie, KRS 0000286953

Jednocześnie podajemy numer rachunku bankowego dla osób, które chcą wspomóc działanie Stowarzyszenia Brama Czadrowska, niezależnie od rozliczenia podatkowego.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej “Brama Czadrowska” w Czadrowie

Czadrów 26
58-400 Kamienna Góra

Bank Spółdzielczy
92 8395 0001 0018 2269 2006 0001

Share