Spotkanie konsultacyjne dotyczące drogi S3

W kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.

Na spotkanie mieszkańców Kamiennej Góry i okolic zapraszali burmistrz Janusz Chodasewicz i wójt Patryk Straus, o czym informowaliśmy wcześniej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, przedstawiciele Wykonawcy, Projektanta, Inżynier Kontraktu oraz mieszkańcy (około 60 osób).

Wykonawca wspólnie z projektantem zaprezentowali na planach sytuacyjnych rozwiązania projektowe drogi S3, natomiast przedstawiciele GDDKiA wytłumaczyli na czym polegają zasady i procedury nabywania nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi.

Temat spotkania zdominowała potrzeba budowy łącznika drogi S3. Przypominamy, że mieszkańcy Ptaszkowa nie zgadzali się z pierwszą zaproponowaną koncepcją burmistrza. Zaproponowane połączenie przebiegu drogi kolidowało z powstającymi na terenie Ptaszkowa nieruchomościami.

Ze względu na wydaną już decyzję środowiskową Wykonawca poinformował, że nie ma możliwości dokonania już zmian w planach drogi S3 i nie planuje budowy łącznika.

Nadzieją na wybudowanie łącznika jest marszałek Tymoteusz Myrda. Burmistrz Janusz Chodasewicz poinformował, że ma zapewnienia od marszałka, iż wybrał już firmę projektową, która pracuje nad koncepcją łącznika i zostanie on zrealizowany z funduszy marszałka.  Jak będzie przebiegał jeszcze nikt nie wie. Po przedstawieniu propozycji projektantów będzie można podjąć kolejne rozmowy na ten temat.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment