Remont ul. Kalwaria w Krzeszowie

Przypominamy, że dzięki przyjętym na XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra zmianom w budżecie, możliwa będzie kontynuacja remontu nawierzchni ul. Kalwaria w Krzeszowie.

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi na odcinku ścieżka rowerowa-cmentarz-remiza OSP. Oprócz nowej nawierzchni powstały również miejsca parkingowe przy cmentarzu.

Dzięki zmianom w budżecie wykonany w bieżącym roku zostanie cały odcinek drogi z włączeniem do drogi powiatowej przy budynku CBK. Zadanie obejmuje również odwodnienie i wymianę nawierzchni na placu manewrowym przy remizie OSP.

Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Zobacz inne

Leave a Comment