Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wczoraj dnia 30.04.2015 r. w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób w tym przedstawiciel Czadrowa (Stowarzyszenie Brama Czadrowska). Celem spotkania było wypracowanie projektu uchwały, która regulowałaby określenie trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Kamienna Góra.

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ o charakterze opiniodawczo-doradczym. Jej działalność reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Do zadań rady gminnej należeć będzie w szczególności:
– opiniowanie projektów strategii rozwoju,
– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami,
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Share

Zobacz inne

0 Thoughts to “Rada Działalności Pożytku Publicznego”

  1. #

    Czy jakieś konkretne decyzje zapadły, czy jedynie odbyło się spotkanie?

    1. Na tym etapie jest tworzona uchwała do gminy ale oczywiście już są duże konkrety co do Rady. Będziemy o tym informować ponieważ Czadrów w tym również uczestniczy.

Leave a Comment