Przyrodniczy spacer pierwszoklasistów

Uczniowie klasy Id ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli dziś (czwartek, 15 września) w swojej pierwszej pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, które organizuje Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Celem spaceru było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Wszyscy uczestnicy przyrodniczego spaceru zostali zachęceni do zdobywania pierwszej odznaki krajoznawczej „Tropiciel Przyrody”, a poznanie trzech pomników przyrody jest jednym z warunków regulaminu przy zdobywaniu odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym. Młodzi Tropiciele w trakcie krótkiej wycieczki poznali dwa z sześciu kamiennogórskich pomników przyrody ożywionej, rozpoczynając spełnianie warunków do zdobycia ww. odznaki.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Anna Chamot – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment