Przekaż 1%

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000286953. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Kamienna Góra, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.

Przekazanie 1% podatku nic Ciebie nie kosztuje. Otrzymana darowizna w znaczący sposób wspomoże realizację naszych działań w sołectwie Czadrów.

Spis zrealizowanych dotychczas zadań możesz zobaczyć tutaj.

Pamiętaj, że to ile uda się zrobić dla naszej lokalnej społeczności zależy również od Ciebie. Przypilnuj aby Twoja rodzina i znajomi też wsparli Stowarzyszenie Brama Czadrowska.

Aby przekazać 1% należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym, która zatytułowana jest “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. Tam wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Nazwa i numer naszego stowarzyszenia to:

Stowarzyszenie Brama Czadrowska, KRS 0000286953

Jednocześnie podajemy numer rachunku bankowego dla osób, które chcą wspomóc działanie Stowarzyszenia Brama Czadrowska, niezależnie od rozliczenia podatkowego.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej “Brama Czadrowska” w Czadrowie

Czadrów 26
58-400 Kamienna Góra

Bank Spółdzielczy
92 8395 0001 0018 2269 2006 0001

Dziękuję w imieniu swoim i członków
Prezes Stowarzyszenia Brama Czadrowska
Artur Kubieniec

Przykład:

Share