Prace konserwatorskie w Sanktuarium w Krzeszowie

Na terenie Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie w dalszym ciągu trwa systematyczna opieka konserwatorów zabytków. Prace przewidziane na rok 2019 ukierunkowane były pierwszorzędnie na remont dachu Kościoła Brackiego, który w roku ubiegłym mocno ucierpiał na skutek silnego wiatru. W tym roku wymienione zostanie pokrycie dachowe na całej jego wschodniej części oraz wymieniona zostanie kolejna połać dachowa na Klasztorze Sióstr Benedyktynek.

Aktualnie rusztowania wznoszą się nie tylko na wschodniej ścianie Kościoła Brackiego, ale także w jego wnętrzu. Realizowany jest tam IV etap renowacji zabytkowych fresków sklepiennych. Warto przypomnieć, że wnętrze kościoła często porównywane jest do Kaplicy Sykstyńskiej, bowiem wszystkie ściany wewnątrz zdominowane są fenomenalnym malarstwem w wykonaniu „śląskiego Rembrandta” – Michała Willmanna.

W Letnim Pawilonie na Wodzie trwa przedostatni etap renowacji malowideł Neunhertza, jest to niezwykle precyzyjna praca i pomimo względnie niewielkiego obiektu, prowadzona również na rusztowaniach.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, które niebawem zostanie rozpoczęte jest III i IV etap renowacji organ Michała Englera – jednego z najlepiej zachowanych instrumentów w Europie pod względem znajdującej się w instrumencie substancji pierwotnej.

Info. opactwo.eu

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz