Podsumowano działania Szkolnego Związku Sportowego

W piątek, 29 września 2023 roku w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbył się Dolnośląski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej pod hasłem „70 lat dla Szkoły, Zdrowia, Sportu”.

W trakcie trwania Sejmiku podsumowano działania Szkolnego Związku Sportowego, obchodzącego w trym roku 70 rocznicę powstania.

Spotkanie rozpoczęło się od Inauguracji programu Sprawny Dolnoślązaczek 2023/24, a następnie wspólnie z zaproszonymi gośćmi rozmawiano o roli, jaką w ostatnich 70 latach miał i ma Szkolny Związek Sportowy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, wśród których byli starostowie, burmistrzowie i wójtowie. Powiat Kamiennogórski w spotkaniu reprezentowali Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze Katarzyna Bandyk, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze Wioletta Engler oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Zenon Król.

W trakcie trwania uroczystości podziękowano za współpracę i uhonorowano wyróżnieniami i medalami najbardziej zasłużonych działaczy województwa dolnośląskiego, wśród nich znaleźli się: dyrektor MOS Katarzyna Bandyk, która otrzymała Medal Ministra Edukacji Narodowej, dyrektor ZSS Wioletta Engler, która otrzymała Medal Za zasługi w sporcie szkolnym, przyznawany przez Zarząd Główny SZS, natomiast dyrektor MCKF Zenon Król otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Sportu” Ministra Sportu i Turystyki.

Podsumowano również współzawodnictwo sportowe powiatów województwa dolnośląskiego. Powiat Kamiennogórski zajął II miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół Dolnego Śląska-Współczynnik Usportowienia Powiatów na 30 sklasyfikowanych powiatów.

Share

Zobacz inne