Malują oznakowanie na drodze rowerowej

Na drodze rowerowej w Kamiennej Górze malowane jest oznakowanie poziome. Malowane linie mają ułatwić korzystanie z drogi i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim jej użytkownikom.

Przypominamy, że budowana droga rowerowa na terenie miasta Kamienna Góra jest przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych. Tak, jak było to w przypadku oddanego do użytku odcinka drogi rowerowej Czadrów-Krzeszów wykorzystana infrastruktura, która pozostała po zdemontowaniu szyn i podkładów kolejowych nie kwalifikowała się do wykorzystania na drogę pieszo-rowerową. Pierwszeństwo na drodze mają rowerzyści.

Pas ruchu dla rowerów jest wydzielony namalowanymi białymi liniami. Linia pojedyncza ciągła oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią przez rowerzystów. Jeżeli piesi znajdują się na drodze rowerowej powinni poruszać się wyznaczonym poboczem.

Cały proces budowy dróg rowerowych dostępny na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz